Andere genres passeerden in de loop der jaren meer en meer de revue. De groep werd zelfzeker en durfde zich meer en meer wagen aan het zogezegde zwaardere werk: 'de Braderij', 'Lili en Marleen', 'Bloed, zweet en tranen', 'Eén vloog over het koekoeksnest', 'De Ingebeelde Zieke'…

 

Een overzicht van alle gespeelde stukken kan je terugvinden door te klikken op de tijdslijn bovenaan deze pagina.

Het Zittaarts Toneel is al meer dan 40 jaar actief. De eerste opvoering vond plaats in 1977. De toen pas opgerichte Zittaartse Toneelvrienden speelden “Kinderen van ons volk” van Anton Coolen in regie van Vic Vleugels, de eerste huisregisseur.

Het aantal opvoeringen liep gestaag op. De klassiekers met o.a. Boerenpsalm, Waar de ster bleef stille staan, Parochievrijers, enz. volgden elkaar op met toenemende belangstelling.

40 jaar Zittaarts Toneel