De Groep

Hoe het begon...

De Zittaartse Toneelvrienden traden voor het eerst voor het voetlicht in 1976. De oorzaak voor de oprichting van een gloednieuwe parochiale toneelkring vormde het rijke toneelverenigingsleven dat de kleine parochie Zittaart, ongeveer 1500 zielen groot, gekend had. Legendarisch waren de opvoeringen, vlak na de oorlog al, van de fanfare De Vredezonen of van de BJB. Later volgden nog de KLJ jongens en meisjes met elk hun aparte voorstellingen, zoals dat destijds diende te gebeuren. Van gemengd spelen kon toen absoluut geen sprake zijn, hiermee het dictaat van meneer pastoor trouw gehoorzamend.

oud-logo

Later in de beginjaren ’70, volgde nog een schuchtere poging van toneelgroep “De Klutonen”, een groepje jongeren die het toneel nieuw leven wilde inblazen. Een korte ‘toneelkoortsopstoot’ volgde in 1972 naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de parochie. Misschien is daar toen wel het zaad gezaaid voor de Zittaartse toneelvrienden. Het waren immers al de nog levende toneelspelers die men nog verzamelen kon, die voor deze viering aantraden in twee retro-stukken: ‘Trien Mots’ en ‘De sombere molen’ … en met wat voor een succes!

De Zittaartse Toneelvrienden

Directe aanleiding voor onze eigen Zittaartse toneelvrienden was de bedelende vraag van de kersvers aangestelde pastoor, Frans Vankerckhoven, of men die toneelstunt van 1972 niet kon overdoen om alzo zijn bodemlege kas te spijzen en dat terwijl de parochiezaal dringend nood had aan allerlei tafelgerei. Het eerste teljorenbal was geboren! En ook de Zittaartse toneelvrienden werden voor het ‘dooplicht’ gehouden in 1977 met hun opvoering van “Kinderen van ons volk” van Anton Coolen in regie van Vic Vleugels, de eerste huisregisseur.

Docu 40 jaar toneel

Het aantal opvoeringen liep gestaag op. De klassiekers met o.a. Boerenpsalm, Waar de ster bleef stille staan, Parochievrijers, enz. volgden elkaar op met toenemende belangstelling. Ondertussen kwam de regisseurswissel in handen van meester Jan Vangenechten, bijgestaan door de vriendelijke voorzitter en handigste decorknutselaar, Jan Daems. Vanaf het 10-jarig bestaan van de vereniging kwam er een duidelijke ommekeer.

Andere genres passeerden meer en meer de revue. De groep werd zelfzeker en durfde zich meer en meer wagen aan het zogezegde zwaardere werk: 'de Braderij', 'Lili en Marleen', 'Bloed, zweet en tranen', 'Eén vloog over het koekoeksnest', 'De Ingebeelde Zieke'…

De toekomst...

Ons toneelpubliek is in al die jaren vrij trouw gebleven, maar breidde ook steeds verder uit. Reeds jaren lang spelen de toneelvrienden allang niet meer voor Jan met de Pet of Mie met de muts onder de plaatselijke kerktoren. Elk jaar opnieuw zakken tussen de 2500 en 3000 toneelliefhebbers af naar onze parochiezaal, komende van heinde en verre en dat laatste is echt wel vrij letterlijk te nemen.

logo-toneel

Verder werden cursussen gevolgd of ingericht en met onze jongerenwerking richtten wij ons op onze toekomst. Spijtig genoeg is dit initiatief tijdelijk stopgezet moeten worden bij gebrek aan voldoende mankracht om dit alles te kunnen blijven begeleiden. Toch brachten ook zij enkele toffe toneelmomenten. Met de ‘Kracht van de vriendschap’en ‘An en Co’ schoten zij echt in de roos, twee jeugdstukken geschreven en geregisseerd door onze jongerenbegeleiders Jan Peys en Stefaan Vleugels.

En zopas nog werden weerom het podium en de coulissen grondig onder handen genomen zodat we nu o.a. een optimale belichting kunnen realiseren, decorstukken in de lucht kunnen doen verdwijnen of toneelwanden binnen de minuut kunnen veranderen, verplaatsen of verankeren. Klaar voor het nog betere toneelwerk.

Eén jaar, twee producties

In 2016 zijn we 40 jaar jong geworden en dat vierde we door het daaropvolgende jaar voor het eerst in onze geschiedenis maar liefst twee producties te spelen. 2017 werd voor het Zittaarts Toneel dan ook een boerenjaar. In april speelde we het tragische verhaal Het Zouthuis en later op het jaar volgde in november de doldwaze pikante komedie Vrouwenstaking.

Cultuurprijs 2017

Onze inspanningen zijn dan ook niet onopgemerkt gebleven. Op tweede kerstdag 2017 kende de jury van de Meerhoutse Cultuurraad de Cultuurprijs toe aan het Zittaarts Toneel.

Dit was 2017...

Gelukkig kunnen wij rekenen op een fantastische groep van bereidwillige vrijwilligers om dit alles mogelijk te maken. Wij hopen samen met hen er nog minstens 40 jaar bij te doen!

Wil jij ook graag deel uitmaken van deze fantastische groep?

Passie voor toneel, acteren, techniek of help je graag mee achter de schermen?
Geef ons een seintje en we nemen spoedig contact met je op.

Contacteer ons